Bergström Riesenfeld Arkitektkontor AB
Igeldammsgatan 34
112 49 Stockholm

Arbeten
Kontoret
Kontakt


Telestaden, Farsta
 

Kv. Tapperheten 20


Hus A, GasverketEuropan 10


Kv. Klokheten 1


Kv.Kantarellen


Rågö

 


Hang,Gröndal


Begravningsplats, Järva


Stationsområdet i Kisa

 Grycksbo, gamla skolan


NyckelviksskolanGamleby Folkhögskola


Ny Våler Kirke

 

 


Tennistornet

 


Lillvalla