Bergström Riesenfeld Arkitektkontor AB
Igeldammsgatan 34
112 49 Stockholm

Arbeten
Kontoret
Kontakt

 

 

Stationsområdet i Kisa

Utformning av stationsområdet i Kisa med järnvägsstation, bussterminal, park, lokaler för handel med mera. Uppdrag efter första pris i Europan 10.

Pågående detaljplanarbete
Beställare: Kinda kommun