Bergström Riesenfeld Arkitektkontor AB
Igeldammsgatan 34
112 49 Stockholm

Arbeten
Kontoret
Kontakt

Kv. Kantarellen 10

Nybyggnad av enfamiljshus i Norrköping
Byggnaden är uppförd i trä, med fönster av aluminium och tak av falsad plåt. Geometrin är relativt återhållen, endast indragna balkonger och förstukvist bryter upp den blocklika figuren. Till fastigheten hör även en liten garage och förrådsbyggnad.

Färdigställt
Beställare: Privat