Bergström Riesenfeld Arkitektkontor AB
Igeldammsgatan 34
112 49 Stockholm

Arbeten
Kontoret
Kontakt

Bergström Riesenfeld Arkitektkontor
etablerades 2010 av Eyvind Bergström, Ib Bergström och Rickard Riesenfeld. De tre delägarna har tidigare samarbetat i olika konstellationer med gemensamma projekt sedan 2005. Kontoret arbetar med beställare inom offentlig såväl som privat sektor i projekt med ett omfattande skalspektrum från stadsplanering till interiörer.
Strävan efter hög arkitektonisk kvalitet genom ett genuint intresse för konstruktion, utförande och detaljer genomsyrar kontorets arbetsmetod.