Bergström Riesenfeld Arkitektkontor AB
Igeldammsgatan 34
112 49 Stockholm

Arbeten
Kontoret
Kontakt

 

Hus A, Gasverksområdet, Stockholm


Parallellt uppdrag avseende ny publik byggnad för kultur och kommersiell verksamhet. Konsthall i översta planet.

Platsgjuten betongstomme och fasad. Slipad fasadyta med marmorinslag, trädetaljer i oregon pine


Beställare: JR Kvartersfastigheter