Bergström Riesenfeld Arkitektkontor AB
Igeldammsgatan 34
112 49 Stockholm

Arbeten
Kontoret
Kontakt

 

Rågö, Tjust Skärgård, Västervik

Utredning angående restaurang och almogebåtvarv mm.

Beställare: Kalmar läns landsting.