Bergström Riesenfeld Arkitektkontor AB
Igeldammsgatan 34
112 49 Stockholm

Arbeten
Kontoret
Kontakt

 

 

Kv. Tapperheten 20

Tillbyggnad av radhus i Bagarmossen, Stockholm.

En tillbyggnad i ett plan inrymmande ett rum med eldstad. Temat för projektet är trä. Fasaden är klädd i fint bearbetad oregon pine där infästningen är dold med pluggar. Insidan är helt utförd i fanerade träskivor, där skåp och hyllor är integrerade delar av väggarna.Den från insidan synliga takkonstruktionen är utfört som ett rutnät av limträbalkar. Rummet har två stora fönster som även fungerar som sittplatser, samt ett takfönster.

Under uppförande
Beställare: Privat