Bergström Riesenfeld Arkitektkontor AB
Igeldammsgatan 34
112 49 Stockholm

Arbeten
Kontoret
Kontakt

 

Allmän tävling om ny lekpark i Lill-Valla, Linköping
Belönad med hedersomnämnande.

I samarbete med Studio Schaft.

 


'