Bergström Riesenfeld Arkitektkontor AB
Igeldammsgatan 34
112 49 Stockholm

Arbeten
Kontoret
Kontakt

 

Nyckeviksskolan, Lidingö

Utredning angående uppförande av nytt ateljéhus.


Beställare: Nyckelviksskolan