Bergström Riesenfeld Arkitektkontor AB
Igeldammsgatan 34
112 49 Stockholm

Arbeten
Kontoret
Kontakt

 

Begravningsplats, Järva, Stockholm

Allmän arkitekttävling.

I sammarbete med Anna Lundvall, landskapsarkitekt MSA

Ej belönad.