Bergström Riesenfeld Arkitektkontor AB
Igeldammsgatan 34
112 49 Stockholm

Arbeten
Kontoret
Kontakt

 

Grycksbo, Gamla skolan


Om- och tillbyggnad av en skolbyggnad i Grycksbo, Dalarna. Vindsvåningen byggs på och inreds som bostad.


Pågående
Beställare: privat