Bergström Riesenfeld Arkitektkontor AB
Igeldammsgatan 34
112 49 Stockholm

Arbeten
Kontoret
Kontakt

 

 

 

Tennistornet

Allmän arkitekttävling om framtidens tennishall i trä.

Ej belönad.