Bergström Riesenfeld Arkitektkontor AB
Igeldammsgatan 34
112 49 Stockholm

Arbeten
Kontoret
Kontakt

 

 

 

 

 

Telestaden, Farsta

Parallellt uppdrag i samarbete med Christin Svensson Arkitektur, avseende utveckling av Telias före detta huvudkontor i Farsta, Stockholm. En central frågeställning i projeketet är hur den kulturhistoriskt värdefulla miljön kan kompletteras och utvecklas med ny bebygglese. Totalt omfattar projektet ca: 3000 bostäder.

Beställare: Rikshem och Ikano Fastigheter

 


 Ursprunglig gestaltning av en fullt utbyggd anläggning. Modellfoto